Categorieën
Nieuws

Johannes Passion 10 april in Kampen gaat niet door!

Lieve mensen,

We hebben elkaar hard nodig de komende tijd. Het is een onzekere tijd voor iedereen. Veel mensen worden geraakt door de Corona crisis, in gezondheid of financieel. Van veel mensen wordt een grote inspanning gevraagd. Wij hebben diep respect voor iedereen die zorgdraagt voor een ander in deze tijd.

Ook voor Arise Kampen is het een onzekere tijd. Veel van onze leden werken in de zorg en het onderwijs. Vanuit het bestuur spreken we nu al grote dank uit voor hun inzet en willen niets liever dan samen met hen de Johannes Passion uit voeren. Dat we samen de ontspanning en blijdschap van het zingen mogen ervaren.

Wij hebben met elkaar hard gewerkt om de Johannes Passion uit te voeren op 10 april. Maar vandaag kregen we bericht van het bisdom dat de Buitenkerk niet meer beschikbaar is voor ons concert. Vanzelfsprekend hielden we er wel rekening mee maar toch bleven we een sprankje hoop houden. We wilden zo graag zelf de Johannes Passion zingen: wat een inzet is er geweest van de leden, Jos en Wolfried, om dit goed in te studeren.  We wilden deze hoop ook houden voor de getroffen solisten en musici, van wie een groot deel van hun inkomsten in deze Lijdenstijd is weggevallen. Naar hen voelen wij ook een grote verantwoordelijkheid.

Helaas dus dit besluit: 
Op Goede Vrijdag 10 april is er geen Johannes Passion door Arise Kampen.

Aangezien wij al kosten hebben gemaakt en we ook aan de solisten en musici willen denken,  willen we u vragen om ook daar aan te denken en akkoord te gaan met een terugbetaling van maximaal 75% van de prijs. Als u nog meer wilt doen, is dat natuurlijk erg welkom, iedere bijdrage is welkom om het leed bij de diverse betrokkenen te verzachten.  

We willen u vragen om dat via de mail aan ons te melden, kaartverkoop@arisekampen.nl. Extra giften, ten goede voor de musici en solisten, kunnen overgemaakt worden op rekening nummer NL12ABNA0475826957 tnv Arise Kampen

 Wij zullen zorgen voor een eerlijke verdeling naar alle uitvoerenden.

Blijf gezond, zorg voor elkaar en blijf naar elkaar omzien. We hebben het nodig! Wij zien elkaar graag op vrijdag 11 december, tijdens ons adventsconcert.

Goede vrijdag 2021 hopen we weer een Passie uit te voeren. Volg ons op de social media van het koor en de website, daar vindt u ook meer over alle komende activiteiten.

Dirigent en Bestuur Arise Kampen

Categorieën
Nieuws

O große Lieb

Het eerste koraal dat in de Johannes Passion een plaats krijgt, begint met “O große Lieb”. Het komt nadat in het openingskoor de “Herr unser Herrscher” is toegezongen en het verhaal begint met het verraad van Judas, die met de gewapende dienaren van de hogepriesters op zoek is naar Jezus.

Op de vraag van Jezus “Wen suchet Ihr”, klinken twee maal de heftige korte koordelen, “Jesum von Nazareth”, agressief van karakter. Als blijkt dat Jezus gevangen wordt genomen, vraagt Hij wel om de discipelen te laten gaan.

Tegenover de gewapende gevangenneming staat dan direct de liefde waar het koraal mee begint. De baspartij kent in “auf diese Marterstraße” een chromatisch dalende gang, dat wil zeggen as, g, ges, f, e, in die dalende lijn volgen de halve toonsafstanden elkaar op. Dit is in de barokmuziek een uiting van naderend onheil.

We vinden het op dezelfde plaats in de sopraanmelodie ook, in es, d, des, c. Dubbel op dus. De “Lust und Freuden” waarin de gelovige mens zich zelf ziet, is in de melodie van de sopranen vrij laag en krijgt als tegenstelling de hoog klinkende afsluiting “und du mußt leiden”.

Symboliek is de meestercomponist uit de barok ook niet vreemd.

Arise in 2020

Na de concerten in september 2019 zijn we begonnen met de voorbereidingen van het eerste concert in 2020.
Op Goede Vrijdag 10 april 2020 voert Arise Kampen de Johannes Passion van J.S. Bach uit in de Buitenkerk te Kampen.

Wij nodigen iedereen van harte uit om dit concert te bezoeken en van de schoonheid van dit werk te genieten.

KoorArise Kampen
OrkestNationaal Symfonisch Kamerorkest ‘NASKA’
Evangelist Marten Smeding
Christuspartij Daniel Vecht
Sopraan Clara de Vries
Alt Erjan van der Velde
Tenor Eyjólfur Eyjólfsson
Bas Ira Spaulding
DirigentKoor Wolfried Kaper

Voor de kaartverkoop zie onze agenda

Verder zijn wij van plan om weer een reisje naar Duitsland te maken met elkaar. In 2017 hebben we meerdere ‘Bach-plaatsen’ in midden Duitsland bezocht. Nu willen enkele plaatsen van bezoeken waar Bach geweest is in noord-Duitsland. Dit ook als voorbereiding op een adventsconcert aan het eind van dit nieuwe jaar. Details van dat concert komen te zijner tijd wel beschikbaar. Houd deze site in de gaten!

Volg ons op de social media, Twitter, Facebook, Instagram en de website. Daar vindt u allerlei informatie over ons!