Categorieën
Nieuws

Johannes Passion 10 april in Kampen gaat niet door!

Lieve mensen,

We hebben elkaar hard nodig de komende tijd. Het is een onzekere tijd voor iedereen. Veel mensen worden geraakt door de Corona crisis, in gezondheid of financieel. Van veel mensen wordt een grote inspanning gevraagd. Wij hebben diep respect voor iedereen die zorgdraagt voor een ander in deze tijd.

Ook voor Arise Kampen is het een onzekere tijd. Veel van onze leden werken in de zorg en het onderwijs. Vanuit het bestuur spreken we nu al grote dank uit voor hun inzet en willen niets liever dan samen met hen de Johannes Passion uit voeren. Dat we samen de ontspanning en blijdschap van het zingen mogen ervaren.

Wij hebben met elkaar hard gewerkt om de Johannes Passion uit te voeren op 10 april. Maar vandaag kregen we bericht van het bisdom dat de Buitenkerk niet meer beschikbaar is voor ons concert. Vanzelfsprekend hielden we er wel rekening mee maar toch bleven we een sprankje hoop houden. We wilden zo graag zelf de Johannes Passion zingen: wat een inzet is er geweest van de leden, Jos en Wolfried, om dit goed in te studeren.  We wilden deze hoop ook houden voor de getroffen solisten en musici, van wie een groot deel van hun inkomsten in deze Lijdenstijd is weggevallen. Naar hen voelen wij ook een grote verantwoordelijkheid.

Helaas dus dit besluit: 
Op Goede Vrijdag 10 april is er geen Johannes Passion door Arise Kampen.

Aangezien wij al kosten hebben gemaakt en we ook aan de solisten en musici willen denken,  willen we u vragen om ook daar aan te denken en akkoord te gaan met een terugbetaling van maximaal 75% van de prijs. Als u nog meer wilt doen, is dat natuurlijk erg welkom, iedere bijdrage is welkom om het leed bij de diverse betrokkenen te verzachten.  

We willen u vragen om dat via de mail aan ons te melden, kaartverkoop@arisekampen.nl. Extra giften, ten goede voor de musici en solisten, kunnen overgemaakt worden op rekening nummer NL12ABNA0475826957 tnv Arise Kampen

 Wij zullen zorgen voor een eerlijke verdeling naar alle uitvoerenden.

Blijf gezond, zorg voor elkaar en blijf naar elkaar omzien. We hebben het nodig! Wij zien elkaar graag op vrijdag 11 december, tijdens ons adventsconcert.

Goede vrijdag 2021 hopen we weer een Passie uit te voeren. Volg ons op de social media van het koor en de website, daar vindt u ook meer over alle komende activiteiten.

Dirigent en Bestuur Arise Kampen