Tel.nr. Jolien Oldenbroek secretariaat+31 6 14303074

Betalingsgegevens voor donateursbijdrage:


Bankrekeningnummer NL12ABNA0475826957 

t.n.v. Arise Kampen
Onder vermelding van “bijdrage donateur Arise”

Wilt u een vraag stellen?Neem gerust contact met ons op